Aprūpētājs grupu mājā "Mēness māja"

- Elastīgs darba grafiks (iespējams apvienot ar studijām)
- Stundas likme 3.90 euro un piemaksas
- Sociālās garantijas
- Draudzīgs un atsaucīgs kolektīvs
- Iespēja strādāt ar individuālu pieeju katram
- Darba vieta Rīgā, Putnu ielā 6

Vairāk par vakanci NVA mājas lapā vai sazinoties ar mums pa tiešo:
kontakti:
+371 22302171
meness.maja@rupjuberns.lv


Sociālais darbinieks atbalsta centrā Pērle
darbam specializētajās darbnīcās


Ja esat gatavs/-a sniegt profesionālu atbalstu līdzcilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem viņu dzīves kvalitātes uzlabošanā, pievienojies mūsu komandai.

Galvenie pienākumi :
* Nodrošināt ikdienas nodarbības specializētajās darbnīcās:
* Rūpēties, lai darba process veicinātu klienta sociālo prasmju, intelektuālo un fizisko spēju pilnveidošanos un jaunu prasmju veidošanos;
* Ar savu darbu sekmēt klienta prasmi ievērot vispārējās ētikas normas;
* Sniegt klientam sociālpsiholoģisku atbalstu:
* Organizēt un piedalīties ārpus nodarbību un ārpus centra pasākumos:
* Veikt klienta darba prasmju, spēju izvērtējumu un piemērotību attiecīgajām nodarbībām;
* Kopā ar klientiem un Specializēto Darbnīcu darbiniekiem izstrādāt un īstenot sociālās rehabilitācijas plānus (atbalsta plānus);

Pretendentam izvirzītās prasības:
* vēlama pieredze aprūpes un sociālajā jomā;
* prasme strādāt ar – Internet, excel, word
* labas komunikācijas, empātijas, klausīšanās prasmes, spēja spēt ātri un
* patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās, strādāt radoši;
* prasme strādāt komandā,
* teicamas latviešu valodas zināšanas,
* labas prasmes darbā ar biroja tehniku.

Mēs piedāvājam:
* interesantu un atbildīgu darbu;
* atsaucīgu, draudzīgu, profesionālu kolektīvu;
* darbavieta Rīgas iela 90, Cēsis, Cēsu novada pašvaldība
* sociālās garantijas – ārējos un iekšējos normatīvajos aktos noteiktos pabalstus, piemaksas, papildatvaļinājumu.

Darba alga mēnesī: no 1100,- līdz 1200,- eur (bruto)
CV un motivācijas vēstuli sūti: perle@rupjuberns.lv

Papildus info par vakanci: Dita Trapenciere t. 29559359