Dienas aprūpes centrs 

"Cerību Ligzda"

Dienas laikā tiek nodrošināts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums, sociālo prasmju attīstība, izglītošana un brīvā laika pavadīšanas iespējas, klientu un viņu tuvinieku līdzdalība konkrētu sociālo problēmu risināšanā Nodarbības tiek veidotas, lai pēc iespējas katram būtu nodrošināts individuāls atbalsts dažādu prasmju apguvē un uzturēšanā. Nodarbību saturs ir daudzveidīgs un ietver:

 • Sociālo prasmju un pašaprūpes iemaņas attīstošas nodarbības;

 • Izglītības iestādē apgūto zināšanu un prasmju saglabāšana;

 • Radošas nodarbības;

 • Rokdarbi, ižšūšana;

 • Aušana:

 • Klūgu pīšana;

 • Mājturība;

 • Mākslas nodarbības;

 • Veselības sports;

 • Kustību teātra grupa;

 • Boccia nodarbības;

 • Ergoterapeita nodarbības;

 • U.c. izglītojošas un tematiskās nodarbības atbilstoši klientu individuālajām spējām un vajadzībām;

 • Integratīvie pasākumi, izbraukumi ārpus dienas aprūpes centra

 • Atbalsta pakalpojumi tuviniekiem (sociālā darbinieka  un centra speciālistu konsultācijas).

Dienas aprūpes centra darba kārtības plāns:

08.00 - 09.00     klientu ierašanās centrā,

09.00 - 13.00     nodarbības;

13.00 - 14.00     pusdienas, brīvais laiks;

14.00 - 15.30     tematiskās nodarbības;

16.00 - 17.30     brīvais laiks, telpu uzkopšana, došanās mājās

Speciālistu komanda

Sociālie darbinieki, sociālie rehabilitētāji, sociālais aprūpētājs, interešu pulciņa audzinātāji (klūgu pīšanas meistars, konditors, aušanas meistars, rokdarbu meistars, vizuālās mākslas skolotājs un sporta speciālists), ergoterapeits

Citas piezīmes:

 • Kopējais klientu vietu skaits 48

 • Pieejams plašs dārzs ar teritoriju aktivitātēm ārā

 • Pusdienas klientiem tiek nodrošinātas bez maksas

Klientu uzņemšana:

Par brīvo vietu pieejamību, pakalpojuma piemērotību klientam un iespējām pakalpojumu apskatīt klātienē, lūdzam sociālo darbinieku un klientu vai klienta pārstāvi iepriekš sazināties:

Irita Intenberga

Klientu apkalpošanas vadītāja

Biedrība “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”

t.29576201

Irita.intenberga@rupjuberns.lv


Kontakti:

Vecākā sociālā darbiniece: Jekaterina Kakļugina

Adrese: Balvu iela 11, Rīga

E-pasts: ceribu.ligzda@rupjuberns.lv

Tālruņa Nr.: 26465962

Darba laiks: darba dienās no plkst. 8.00 – 17.30

DIENAS APRŪPES CENTRA "CERĪBU LIGZDA" IKDIENAS MOMENTI