Dienas aprūpes centrs "Mēness māja"

Dienas laikā tiek nodrošināts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums, sociālo prasmju attīstība, izglītošana un brīvā laika pavadīšanas iespējas. Nodarbības tiek veidotas, lai pēc iespējas katram būtu nodrošināts individuāls atbalsts dažādu prasmju apguvē un uzturēšanā. Nodarbību saturs ir daudzveidīgs un ietver:

 • Sociālo prasmju un pašaprūpes iemaņas attīstošas nodarbības;

 • Radošas nodarbības;

 • Mājturība;

 • Mūzikas nodarbības;

 • Fizioterapijas nodarbības;

 • Ergoterapijas nodarbībās;

 • Integratīvie pasākumi, izbraukumi ārpus dienas aprūpes centra;

 • U.c. izglītojošas nodarbības atbilstoši klientu individuālajām spējām un vajadzībām

Dienas aprūpes centra darba kārtības plāns:

08.00 - 09.00     klientu ierašanās centrā,

09.00 - 13.00     nodarbības;

13.00 - 14.00     pusdienas, brīvais laiks;

14.00 - 15.30     tematiskās nodarbības;

16.00 - 18.00     brīvais laiks, telpu uzkopšana, došanās mājās

Speciālistu komanda

Sociālie darbinieki, sociālais aprūpētājs, aprūpētājs, interešu pulciņa audzinātāji, kā arī ir piesaistīti papildus speciālisti ergoterapeits, fizioterapeits un citi.

Citas piezīmes:

 • Kopējais klientu vietu skaits 15

 • Centrā cilvēkiem ar smagiem garīgā rakstura un kustību traucējumiem tiek nodrošināts pastāvīgs aprūpētāja atbalsts un pozicionēšana

 • Pieejams plašs dārzs ar teritoriju aktivitātēm ārā

 • Pusdienas par maksu
Klientu uzņemšana:

Par brīvo vietu pieejamību, pakalpojuma piemērotību klientam un iespējām pakalpojumu apskatīt klātienē, lūdzam sociālo darbinieku un klientu vai klienta pārstāvi iepriekš sazināties:

Irita Intenberga

Klientu apkalpošanas vadītāja

Biedrība “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”

t.29576201

Irita.intenberga@rupjuberns.lv


Kontakti:

Vecākā sociālā darbiniece: Sanita Laurena

Adrese: Putnu iela 6, Rīga

E-pasts: meness.maja@rupjuberns.lv

Tālruņa Nr.: 29518922

Darba laiks: darba dienās no plkst. 8.00 – 18.00

Dienas aprūpes centra "Mēness Māja" ikdienas momenti