Īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā personām ar garīga rakstura traucējumiem

Īslaicīga pilngadīgas personas diennakts sociālā aprūpe, sociālā rehabilitācija un uzraudzība ar izmitināšanu institūcijā, īslaicīgi aizstājot pastāvīgajā aprūpes procesā iesaistītos piederīgos, ietver arī ēdināšanu, individuālu atbalstu un speciālistu  konsultācijas atbilstoši katra klienta individuālajā sociālājā rehabilitācijas plānā noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanai, t.sk.

  • kognitīvo spēju uzturēšanu vai attīstīšanu;

  • prasmju un kustību attīstību veicinošas nodarbības;

  • brīvā laika aktivitātes un relaksējošas nodarbības;

  • pastaigas svaigā gaisā;

  • informēšanas un izglītošanas pasākumus.

Kopējais klientu vietu skaits:

  • 2

  • Kopējais uzturēšanās laiks – līdz 30 dienām kalendārā gada ietvaros


Speciālistu komanda

Struktūrvienības vadītājs, sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētājs un aprūpētājs (maiņu darbinieki) un piesaistīts ergoterapeits vai citi speciālisti atbilstoši klienta vajadzībām

Klientu uzņemšana:

Par brīvo vietu pieejamību, pakalpojuma piemērotību klientam un iespējām pakalpojumu apskatīt klātienē, lūdzam sociālo darbinieku un klientu vai klienta pārstāvi iepriekš sazināties telefoniski:

Struktūrvienības vadītāja: Margita Erele, t.28456678,Kontakti:

Struktūrvienības vadītāja: Margita Erele
Vecākā sociālā darbiniece:
Sanita Grīnberga

Adrese: Maskavas iela 180b, Rīga

E-pasts: ceribu.dore@rupjuberns.lv

Tālruņa Nr.: 20004447
Darba laiks: diennakts pakalpojums