Dienas aprūpes centrs "Cerību Skola"
 

Dienas laikā tiek nodrošināts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums, sociālo prasmju attīstība, izglītošana un brīvā laika pavadīšanas iespējas. Nodarbības tiek veidotas, lai pēc iespējas katram būtu nodrošināts individuāls atbalsts dažādu prasmju apguvē un uzturēšanā. Nodarbību saturs ir daudzveidīgs un ietver:

 • Sociālo prasmju un pašaprūpes iemaņas attīstošas nodarbības;

 • Izglītības iestādē apgūto zināšanu un prasmju saglabāšana;

 • Alternatīvās komunikācijas metožu pielietošana;

 • Radošas nodarbības;

 • Datornodarbības;

 • Mākslas un mūzikas terapija;

 • Fizioterapijas nodarbības;

 • Ergoterapijas nodarbības;

 • Integratīvie pasākumi, izbraukumi ārpus dienas aprūpes centra

 • U.c. izglītojošas nodarbības atbilstoši klientu individuālajām spējām un vajadzībām

Dienas aprūpes centra darba kārtības plāns:

08.00 - 09.00     klientu ierašanās centrā,

09.00 - 13.00     nodarbības;

13.00 - 14.00     pusdienas, brīvais laiks;

14.00 - 15.30     tematiskās nodarbības;

16.00 - 18.00      brīvais laiks, telpu uzkopšana, došanās mājās

Speciālistu komanda

Sociālie darbinieki, sociālais aprūpētājs, aprūpētājs, kā arī ir piesaistīti papildus speciālisti ergoterapeits, fizioterapeits un mākslas un mūzikas terapeits).

Citas piezīmes:

 • Kopējais klientu vietu skaits 12

 • Pastāvīgs aprūpētāja atbalsts

 • Pusdienas par maksu

 • Vide pielāgota cilvēkiem ar autiskā spektra traucējumiem, pieejama relaksācijas telpa un individuālas nodarbības pie speciālistiem


Klientu uzņemšana:

Par brīvo vietu pieejamību, pakalpojuma piemērotību klientam un iespējām pakalpojumu apskatīt klātienē, lūdzam sociālo darbinieku un klientu vai klienta pārstāvi iepriekš sazināties:

Irita Intenberga

Klientu apkalpošanas vadītāja

Biedrība “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”

t.29576201

Irita.intenberga@rupjuberns.lv


Kontakti:

Vecākā sociālā darbiniece: Ieva Paskare

Adrese: Ludzas iela 43, Rīga

E-pasts: ceribu.skola@rupjuberns.lv

Tālruņa Nr.: 20001182

Darba laiks: darba dienās no plkst. 8.00 – 18.00

"Cerību Skolas" ikdienas momenti