Dienas aprūpes centrs "Cerību Māja"


Dienas laikā tiek nodrošināts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums, sociālo prasmju attīstība, izglītošana un brīvā laika pavadīšanas iespējas. Nodarbības tiek veidotas, lai pēc iespējas katram būtu nodrošināts individuāls atbalsts dažādu prasmju apguvē un uzturēšanā. Nodarbību saturs ir daudzveidīgs un ietver:

 • Sociālo prasmju un pašaprūpes iemaņas attīstošas nodarbības;

 • Izglītības iestādē apgūto zināšanu un prasmju saglabāšana;

 • Radošas nodarbības;

 • Rokdarbi;

 • Datornodarbības;

 • Mājturība;

 • Mākslas nodarbības;

 • Fizioterapijas nodarbības individuāli vai grupā;

 • Integratīvie pasākumi, izbraukumi ārpus dienas aprūpes centra

 • U.c. izglītojošas nodarbības atbilstoši klientu individuālajām spējām un vajadzībām

Dienas aprūpes centra darba kārtības plāns:

08.00 - 09.00     klientu ierašanās centrā,

09.00 - 13.00     nodarbības;

13.00 - 14.00     pusdienas, brīvais laiks;

14.00 - 15.30     tematiskās nodarbības;

16.00 - 18.00     brīvais laiks, telpu uzkopšana, došanās mājās

Speciālistu komanda

Sociālie darbinieki, sociālais aprūpētājs, aprūpētājs, interešu pulciņa audzinātāji, kā arī ir piesaistīti papildus speciālisti ergoterapeits, fizioterapeits un citi).

Citas piezīmes:

 • Kopējais klientu vietu skaits 24

 • Centrā cilvēkiem ar smagiem garīgā rakstura un kustību traucējumiem tiek nodrošināts pastāvīgs aprūpētāja atbalsts un pozicionēšana

 • Pieejams plašs dārzs ar teritoriju aktivitātēm ārā

 • Pusdienas par maksu


Klientu uzņemšana:

Par brīvo vietu pieejamību, pakalpojuma piemērotību klientam un iespējām pakalpojumu apskatīt klātienē, lūdzam sociālo darbinieku un klientu vai klienta pārstāvi iepriekš sazināties:

Irita Intenberga

Klientu apkalpošanas vadītāja

Biedrība “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”

t.29576201

Irita.intenberga@rupjuberns.lv


Kontakti:

Vecākā sociālā darbiniece: Dace Bondere

Adrese: Rēzeknes iela 2A, Rīga

E-pasts: ceribu.maja@rupjuberns.lv

Tālruņa Nr.: 20379722

Darba laiks: darba dienās no plkst. 8.00 – 18.00

"Cerību Mājas" ikdienas momenti.