Grupu māja (dzīvoklis) "Cerību dore"

Tiek nodrošināta dzīvojamā telpa un individuāls atbalsts sociālo problēmu risināšanā, patstāvīgas dzīves prasmju un iemaņu apgūšanā, uzturēšanā, kā arī palīdzība svarīgās ikdienas situācijās:

  • atbalsts pašaprūpē, t.sk.atbalsts ēdiena pagatavošanā,

  • budžeta plānošanā, iepirkumu un maksājumu veikšanā,

  • nodarbinātības jautājumu risināšanā,

  • veselības un izglītības jautājumu risināšanā,

  • sadzīves iemaņu uzturēšanā,

  • saskarsmes iemaņu apgūšanā,

  • diennakts uzraudzība u.c. nepieciešamie atbalsta pasākumi atbilstoši klientu individuālajos rehabilitācijas plānos noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanai

Kopējais klientu vietu skaits:

  • 10 personām ar vidēji smagiem garīga rakstura (intelektuālās attīstības) traucējumiem

  • 6  personām ar smagiem garīga rakstura (intelektuālās attīstības) traucējumiem

Speciālistu komanda

Struktūrvienības vadītājs, vecākais sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētājs un aprūpētājs (2 maiņu darbinieki katrā maiņā) un piesaistīts ergoterapeits un individuālajām un grupu nodarbībām pēc nepieciešamības

Klientu uzņemšana:

Par brīvo vietu pieejamību, pakalpojuma piemērotību klientam un iespējām pakalpojumu apskatīt klātienē, lūdzam sociālo darbinieku un klientu vai klienta pārstāvi iepriekš sazināties:

Irita Intenberga

Klientu apkalpošanas vadītāja

Biedrība “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”

t.29576201

Irita.intenberga@rupjuberns.lv
Kontakti:

Vecākā sociālā darbiniece: Sanita Grīnberga

Adrese: Maskavas iela 180b, Rīga

E-pasts: ceribu.dore@rupjuberns.lv

Tālruņa Nr.: 20004447
Darba laiks:
diennakts pakalpojums

Cerību Dores ikdienas momenti