Grupu māja (dzīvoklis) "Mēness Māja"

Tiek nodrošināta dzīvojamā telpa, sociālā aprūpe, individuāls atbalsts sociālo problēmu risināšanā, patstāvīgas dzīves prasmju un iemaņu apgūšanā, uzturēšanā, kā arī palīdzība svarīgās ikdienas situācijās:

  • atbalsts pašaprūpē, t.sk.atbalsts ēdiena pagatavošanā,

  • budžeta plānošanā, iepirkumu un maksājumu veikšanā,

  • veselības jautājumu risināšanā

  • atbalsts, lai piemeklētu dienas aktivitātes ārpus grupu mājas (dienas aprūpes centrs u.c.),

  • sadzīves iemaņu uzturēšanā,

  • saskarsmes iemaņu apgūšanā,

  • diennakts uzraudzība u.c. nepieciešamie atbalsta pasākumi atbilstoši klientu individuālajos rehabilitācijas plānos noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanai

Kopējais klientu vietu skaits:

  • 14 personām ar smagiem garīga rakstura (intelektuālās attīstības) traucējumiem


Speciālistu komanda

vecākais sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētājs un aprūpētājs (2 maiņu darbinieki katrā maiņā) un piesaistīts ergoterapeits individuālajam darbam pēc nepieciešamības

Klientu uzņemšana:

Par brīvo vietu pieejamību, pakalpojuma piemērotību klientam un iespējām pakalpojumu apskatīt klātienē, lūdzam sociālo darbinieku un klientu vai klienta pārstāvi iepriekš sazināties:

Irita Intenberga

Klientu apkalpošanas vadītāja

Biedrība “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”

t.29576201

Irita.intenberga@rupjuberns.lvPakalpojuma saņemšanas un samaksas kārtība

  • Lai saņemtu grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu, persona (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) vai tās likumiskais pārstāvis (uzrādot personu apliecinošu dokumentu un pilnvarojuma līgumu) vēršas Rīgas Sociālajā dienestā ar iesniegumu.  Lai saņemtu grupu (mājas) dzīvokļa pakalpojumu, netiek izvērtēti personas ienākumi un materiālais stāvoklis. Lai noskaidrotu, kurā Sociālā dienesta teritoriālajā centrā personai ir jāvēršas, var zvanīt pa informatīvo tālruni 80005055.
  • Klientam, saņemot grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu, jāmaksā par dzīvojamās istabas un koplietošanas telpu (virtuve, duša, tualete, u.c.) ekspluatāciju (piemēram, elektrība, gāze un komunālie izdevumi, mājas apsaimniekošana) atbilstoši lietojamai daļai, pārejos izdevumus sedz pašvaldība.

Dolor sit amet

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Eiusmod tempor

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Consectetur

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Kontakti:

Vecākā sociālā darbiniece: Sanita Laurena

Adrese: Putnu iela 6, Rīga

E-pasts: meness.maja@rupjuberns.lv

Tālruņa Nr.: 29518922
Darba laiks: diennakts pakalpojums

Mēnes Mājas ikdienas momenti