Grupu māja (dzīvoklis) "Mēness Māja"

Tiek nodrošināta dzīvojamā telpa, sociālā aprūpe, individuāls atbalsts sociālo problēmu risināšanā, patstāvīgas dzīves prasmju un iemaņu apgūšanā, uzturēšanā, kā arī palīdzība svarīgās ikdienas situācijās:

  • atbalsts pašaprūpē, t.sk.atbalsts ēdiena pagatavošanā,

  • budžeta plānošanā, iepirkumu un maksājumu veikšanā,

  • veselības jautājumu risināšanā

  • atbalsts, lai piemeklētu dienas aktivitātes ārpus grupu mājas (dienas aprūpes centrs u.c.),

  • sadzīves iemaņu uzturēšanā,

  • saskarsmes iemaņu apgūšanā,

  • diennakts uzraudzība u.c. nepieciešamie atbalsta pasākumi atbilstoši klientu individuālajos rehabilitācijas plānos noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanai

Kopējais klientu vietu skaits:

  • 14 personām ar smagiem garīga rakstura (intelektuālās attīstības) traucējumiem


Speciālistu komanda

vecākais sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētājs un aprūpētājs (2 maiņu darbinieki katrā maiņā) un piesaistīts ergoterapeits individuālajam darbam pēc nepieciešamības

Klientu uzņemšana:

Par brīvo vietu pieejamību, pakalpojuma piemērotību klientam un iespējām pakalpojumu apskatīt klātienē, lūdzam sociālo darbinieku un klientu vai klienta pārstāvi iepriekš sazināties:

Irita Intenberga

Klientu apkalpošanas vadītāja

Biedrība “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”

t.29576201

Irita.intenberga@rupjuberns.lvKontakti:

Vecākā sociālā darbiniece: Sanita Laurena

Adrese: Putnu iela 6, Rīga

E-pasts: meness.maja@rupjuberns.lv

Tālruņa Nr.: 29518922
Darba laiks: diennakts pakalpojums

Mēnes Mājas ikdienas momenti