Dienas aprūpes centrs "Cerību Tilts"

Dienas laikā tiek nodrošināts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums, sociālo prasmju attīstība, izglītošana un brīvā laika pavadīšanas iespējas, klientu un viņu tuvinieku līdzdalība konkrētu sociālo problēmu risināšanā. Nodarbības tiek veidotas, lai pēc iespējas katram būtu nodrošināts individuāls atbalsts dažādu prasmju apguvē un uzturēšanā. Nodarbību saturs ir daudzveidīgs un ietver:

 • Sociālo prasmju un pašaprūpes iemaņas attīstošas nodarbības;

 • Izglītības iestādē apgūto zināšanu un prasmju saglabāšana;

 • Rokdarbi, izšūšana;

 • Aušana:

 • Mākslas nodarbības;

 • Veselības sports;

 • Mūzikas nodarbības

 • Multimediju (foto, video) nodarbības

 • U.c. izglītojošas un tematiskās nodarbības atbilstoši klientu individuālajām spējām un vajadzībām;

 • Integratīvie pasākumi, izbraukumi ārpus dienas aprūpes centra

 • Atbalsta pakalpojumi tuviniekiem (sociālā darbinieka  un centra speciālistu konsultācijas).

Dienas aprūpes centra darba kārtības plāns:

8.00  - 9.00        klientu ierašanās centrā,

09.00 - 13.00     nodarbības;

13.00 - 14.00     pusdienas, brīvais laiks;

14.00 - 15.30     tematiskās nodarbības;

16.00 -18.00      brīvais laiks, telpu uzkopšana, došanās mājās

Speciālistu komanda

Sociālie darbinieki, interešu pulciņa audzinātāji (mūzika, rokdarbi, veselības sports, māksla, multimediji).

Citas piezīmes:

 • Kopējais klientu vietu skaits 24

 • Pusdienas klientiem tiek nodrošinātas bez maksasKlientu uzņemšana:

Par brīvo vietu pieejamību, pakalpojuma piemērotību klientam un iespējām pakalpojumu apskatīt klātienē, lūdzam sociālo darbinieku un klientu vai klienta pārstāvi iepriekš sazināties:

Irita Intenberga

Klientu apkalpošanas vadītāja

Biedrība “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”

t.29576201

Irita.intenberga@rupjuberns.lv


Kontakti:

Vecākā sociālā darbiniece: Iveta Pētersone

Adrese: Ieriķu iela 2B, Rīga

E-pasts: ceribu.tilts@rupjuberns.lv

Tālruņa Nr.: 26358098

Darba laiks: darba dienās no plkst. 8.00 – 18.00

DIENAS APRŪPES CENTRA "CERĪBU TILTS" IKDIENAS MOMENTI