Atbalsta centrs "Pērle"
Dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem


Dienas laikā tiek nodrošināts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums, sociālo prasmju attīstība, izglītošana un brīvā laika pavadīšanas iespējas, klientu un viņu tuvinieku līdzdalība konkrētu sociālo problēmu risināšanā. Nodarbības tiek veidotas, lai pēc iespējas katram būtu nodrošināts individuāls atbalsts dažādu prasmju apguvē un uzturēšanā. Nodarbību saturs ir daudzveidīgs un ietver:

 • Sociālo prasmju un pašaprūpes iemaņas attīstošas nodarbības;

 • Izglītības iestādē apgūto zināšanu un prasmju saglabāšana;

 • Rokdarbi – šūšana, tamborēšana, adīšana;

 • Keramika;

 • Aušana;

 • Datornodarbības:

 • Veselības sports;

 • Mūzikas nodarbības;

 • U.c. izglītojošas un tematiskās nodarbības atbilstoši klientu individuālajām spējām un vajadzībām;

 • Interatīvie pasākumi, izbraukumi ārpus dienas aprūpes centra;

 • Atbalsta pakalpojumi tuviniekiem (sociālā darbinieka un centra speciālistu konsultācijas).

Dienas aprūpes centra darba kārtības plāns:

07.45 - 09.00 klientu ierašanās centrā,
09.00 - 12.00 nodarbības;
12.00 - 13.00 pusdienas, brīvais laiks;
13.00 - 15.00 tematiskās nodarbības;
15.00 - 15:30 launags
15.30 - 17.30 brīvais laiks, individuālās nodarbības, došanās mājās

Speciālistu komanda

sociālie darbinieki, interešu pulciņa audzinātāji (mūzika, rokdarbi, veselības sports, keramika, datori), drāmas terapeits, psihologs, ABA terapeits, fizioterapeits, masieris

Citas piezīmes:

   • Kopējais klientu vietu skaits 28

   • Pusdienas klientiem tiek nodrošinātas bez maksas

   • Pieejams plašs dārzs ar teritoriju aktivitātēm ārā

Klientu uzņemšana:

Par brīvo vietu pieejamību, pakalpojuma piemērotību klientam un iespējām pakalpojumu apskatīt klātienē, lūdzam sociālo darbinieku un klientu vai klienta pārstāvi iepriekš sazināties telefoniski:

Atbalsta centra Pērle vadītāja: Dita Trapenciere, t.29559359, e-pasts: perle@rupjuberns.lv;

Cēsu sociālais dienesta Pilngadīgo personu atbalsta nodaļas vecākā sociālā darbiniece: Dagmāra Saulīte, 
t.20263331
e-pasts: dagmara.saulite@cesunovads.lv;
info@rupjuberns.lv; meklē mūs arī: https://www.facebook.com/rupjubeerns


Kontakti:

Vecākā sociālā darbiniece: Dita Trapenciere

Adrese: Rīgas iela 90, Cēsis

E-pasts: perle@rupjuberns.lv

Tālruņa Nr.: 29559359

Darba laiks: darba dienās no plkst. 8.00 – 18.00

Atbalsta centrs Pērle