Individuālās sociālās rehabilitācijas programma

Individuālās sociālās rehabilitācijas programmas pakalpojums ietver pasākumu kopumu, dažādu speciālistu konsultācijas un aktivitātes, kas vērsti uz personas sociālo prasmju un pastāvīgo funkcionēšanas spēju uzlabošanu, iekļaušanos sabiedrībā, kā arī  psihosociālā atbalsta sniegšanu, atbilstoši personu/ģimeņu individuālām vajadzībām un konstatētām sociālām problēmām.   
Programmas aktivitātes: 

  • Atbalsta nodrošināšana ar mērķi sniegt personai atbalstu sociālo prasmju apgūšanā, mājsaimniecības vadīšanā, sniedzot praktisku atbalstu un asistēšanu, apmeklējot nepieciešamās iestādes un speciālistus;
  • Asistēšana, apmeklējot valsts un pašvaldības iestādes, atbalsts un palīdzība saskarsmes veidošanā un komunikācija ar fiziskām un juridiskām personām,  
  • Atbalsts un palīdzība attīstīt prasmes orientēties sociālajā vidē, veicināt iesaisti sociālajās aktivitātēs; 
  • Atbalsts sadzīves prasmju attīstīšanā – veikt ikmēneša maksājumus par mājokli, atbalsts budžeta plānošanā, konsultēšana naudas plūsmas vadībā; 
  • Atbalsts mājokļa jautājumu risināšanā – meklēt dzīvesvietu, atbalsts un konsultēšana īres līgumu noslēgšanā; 
  • Atbalsts uzsākot patstāvīgu dzīvi, dzīvojamo telpu ikmēneša nomas maksas un pirmajā mēnesī nepieciešamās depozīta/drošības naudas apmaksa. 
  • Atbalsts un palīdzība veselības aprūpes regulārā īstenošanā, medicīnas speciālistu, iestāžu apmeklēšanā; 
  • Atbalsts un konsultācijas klientu stipro un vājo pušu apzināšanā, savu tiesību apzināšanā un aizstāvēšanā, resursu apzināšanā, lēmumu pieņemšanā.


Citas piezīmes

Pakalpojuma ilgums ir līdz 1 gadam (ar iespēju to pagarināt). Konsultāciju skaits un atbalsta apjoms ir atkarīgs no personas/ģimenes individuālajām vajadzībām un sociālās funkcionēšanas izvērtēšanas rezultātiem. Pakalpojuma saņemšanai ir nepieciešams Rīgas Sociālā dienesta  nosūtījums.

Speciālistu komanda

Sociālais darbinieks un citi piesaistītie speciālisti  (ģimenes asistenti, atbalsta personas, psihologi, psihoterapeiti, ABA terapeiti un citi atbilstoši katra klienta individuālajām vajadzībām)
Kontakti::

ISRP sociālais darbinieks: Svetlana Čistjakova

E-pasts: svetlana.cistjakova@rupjuberns.lv

Tālruņa Nr.: 26127681
Adrese: Balvu iela 11, Rīga