Grupu māja (dzīvoklis) personām ar garīgā rakstura traucējumiem "Šūpoles"

Tiek nodrošināta dzīvojamā telpa un individuāls atbalsts sociālo problēmu risināšanā, patstāvīgas dzīves prasmju un iemaņu apgūšanā, uzturēšanā, kā arī  palīdzība svarīgās ikdienas situācijās:

  • atbalsts pašaprūpē, t.sk.atbalsts ēdiena pagatavošanā,

  • budžeta plānošanā, iepirkumu un maksājumu veikšanā,

  • nodarbinātības jautājumu risināšanā,

  • veselības un izglītības jautājumu risināšanā,

  • sadzīves iemaņu uzturēšanā,

  • saskarsmes iemaņu apgūšanā utt..

  • diennakts uzraudzība u.c. nepieciešamie atbalsta pasākumi atbilstoši klientu individuālajos rehabilitācijas plānos noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanai.

Kopējais klientu vietu skaits:

  • 13

Speciālistu komanda

Vecākais sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētājs un aprūpētājs (maiņu darbinieks) un piesaistīts ergoterapeits individuālajām nodarbībām pēc nepieciešamības

Klientu uzņemšana:

Par brīvo vietu pieejamību, pakalpojuma piemērotību klientam un iespējām pakalpojumu apskatīt klātienē, lūdzam sociālo darbinieku un klientu vai klienta pārstāvi iepriekš sazināties:

Irita Intenberga

Klientu apkalpošanas vadītāja

Biedrība “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”

t.29576201

Irita.intenberga@rupjuberns.lv
Kontakti:

Vecākā sociālā darbiniece: Dace Kļaviņa

Adrese: Platā iela 9, Rīga

E-pasts: supoles@rupjuberns.lv

Tālruņa Nr.: 27033424
Darba laiks: diennakts pakalpojums

Šūpoļu ikdienas momenti