Specializētā darbnīca "RB Radošā telpa" personām ar garīgā rakstura traucējumiem


Specializētās darbnīcas pakalpojums dienas laikā nodrošina speciālistu atbalstu personām ar garīga rakstura traucējumiem darbspējīgā vecumā darba un sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanā.

Specializētās darbnīcas pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināti šādi pakalpojumi:

 • nodarbības aroda prasmju un iemaņu apguvei un noturēšanai (veļas mazgāšana, gludināšana, makulatūras un tekstilmateriālu apstrāde un pārstrāde);

 • ēdināšana (vienu reizi dienā) vai iespēja uzturā lietot paša pagatavotu ēdienu;

 • sociālā darbinieka/sociālā rehabilitētāja konsultācijas.

 • sociālo prasmju un sadzīves iemaņu attīstīšana, uzturēšana, pilnveidošana, kustību uzturēšanu un attīstību veicinošas, relaksējošas individuālās vai grupu nodarbības, t.sk. veselības sports;

 • klientu informēšanas un izglītošanas pasākumi;

 • integratīvie pasākumi, izbraukumi;

 • u.c. izglītojošas nodarbības atbilstoši klientu individuālajām vajadzībām.

Dienas aprūpes centra darba kārtības plāns:

08.00 - 09.00     klientu ierašanās centrā,

09.00 - 13.00     nodarbības kokapstrādē;

13.00 - 14.00     pusdienas, brīvais laiks;

14.00 - 15.30     izglītojošas aktivitātes un nodarbības kokapstrādē;

15.30 - 16.00     brīvais laiks, telpu uzkopšana, došanās mājās

Speciālistu komanda

Sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētājs, interešu pulciņa audzinātājs (veļas mazgāšana un gludināšana), kā arī citi piesaistīti speciālisti – sporta speciālists).

Citas piezīmes:

   • Kopējais klientu vietu skaits 12

   • Pieejama teritorija – sporta laukums aktivitātēm ārā

   • Pusdienas klientiem tiek nodrošinātas bez maksas

Klientu uzņemšana:

Par pakalpojuma piemērotību klientam un iespējām pakalpojumu apskatīt klātienē, lūdzam sociālo darbinieku un klientu vai klienta pārstāvi iepriekš sazināties telefoniski:

Izpilddirektore: Ieva Krusta, t.28456678,
e-pasts:
ieva.krusta@rupjuberns.lv;

Izpilddirektores vietniece: Kristīne Veispale, t.22302171
e-pasts: kristine.veispale@rupjuberns.lv;


Kontakti:

Vecākā sociālā darbiniece: Margita Erele

Adrese: Maskavas iela 180b, Rīga

E-pasts: margita.erele@rupjuberns.lv

Tālruņa Nr.: 28451510

Darba laiks: darba dienās no plkst. 8.00 – 16.00

RB radošās telpas ikdienas momenti