Specializētā darbnīca "Skaida" personām ar garīgā rakstura traucējumiem


Specializētās darbnīcas pakalpojums dienas laikā nodrošina speciālistu atbalstu personām ar garīga rakstura traucējumiem darbspējīgā vecumā darba un sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanā.

Specializētās darbnīcas pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināti šādi pakalpojumi:

 • nodarbības aroda prasmju un iemaņu apguvei un noturēšanai (kokapstrāde);

 • ēdināšana (vienu reizi dienā) vai iespēja uzturā lietot paša pagatavotu ēdienu;

 • sociālā darbinieka/sociālā rehabilitētāja konsultācijas.

 • sociālo prasmju un sadzīves iemaņu attīstīšana, uzturēšana, pilnveidošana, kustību uzturēšanu un attīstību veicinošas, relaksējošas individuālās vai grupu nodarbības, t.sk. veselības sports;

 • klientu informēšanas un izglītošanas pasākumi;

 • integratīvie pasākumi, izbraukumi;

 • u.c. izglītojošas nodarbības atbilstoši klientu individuālajām vajadzībām.

Dienas aprūpes centra darba kārtības plāns:

08.00 - 09.00     klientu ierašanās centrā,

09.00 - 13.00     nodarbības kokapstrādē;

13.00 - 14.00     pusdienas, brīvais laiks;

14.00 - 15.30     izglītojošas aktivitātes un nodarbības kokapstrādē;

15.30 - 16.00     brīvais laiks, telpu uzkopšana, došanās mājās

Speciālistu komanda

Sociālais darbinieks, interešu pulciņa audzinātājs (kokapstrādes meistars), kā arī citi piesaistīti speciālisti – sporta speciālists).

Citas piezīmes:

  • Kopējais klientu vietu skaits 10

  • Pieejams plašs dārzs ar teritoriju aktivitātēm ārā

  • Pusdienas klientiem tiek nodrošinātas bez maksas

Klientu uzņemšana:

Lai saņemtu specializēto darbnīcu pakalpojumu, persona (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) vai tās likumiskais pārstāvis (uzrādot personu apliecinošu dokumentu un pilnvarojuma līgumu) vēršas Rīgas Sociālajā dienestā.

Lai iepazītos ar pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību, lūdzu sekojiet šai saitei: pakalpojumu izmaksas un saņemšanas kārtība


Par brīvo vietu pieejamību, pakalpojuma piemērotību klientam un iespējām pakalpojumu apskatīt klātienē, lūdzam sociālo darbinieku un klientu vai klienta pārstāvi iepriekš sazināties:

Irita Intenberga

Klientu apkalpošanas vadītāja

Biedrība “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”

t.29576201

Irita.intenberga@rupjuberns.lv


Kontakti:

Vecākā sociālā darbiniece: Skaidrīte Ozolniece

Adrese: Lubānas iela 39b, Rīga

E-pasts: skaida@rupjuberns.lv

Tālruņa Nr.: 26003865

Darba laiks: darba dienās no plkst. 8.00 – 16.00