Sūtība

Parent Category: Par mums
„Man ir tiesības būt tādam kāds es esmu!”

Arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir tiesības būt tādiem kādi viņi ir. Mums ir jāveido sabiedrību, kas saprot viņu vajadzības, ir toleranta pret viņu īpatnībām, ļauj viņiem aktīvi piedalīties sabiedriskajā dzīvē, pilnveidoties un dot kaut niecīgu artavu mūsu kopējo mērķu realizēšanā. Mums līdzcilvēkiem ir jāpalīdz to visu sasniegt. Tāpēc veidojās organizācija, lai pleca sajūta neļautu iestigt bezpalīdzīgās skumjās, bet ar prieku celtu dzīves kvalitāti saviem bērniem.

Biedrības „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns” dibinātāja

Biruta Grāve

Mūsu mērķis:

  • Personas ar garīga rakstura traucējumiem dzīves kvalitātes uzlabošana
  • Nodrošināt ģimenes, kurās aug bērns ar garīga rakstura traucējumiem, ar psiholoģisko, sociālo un materiālo atbalstu un izglītot šīs ģimenes.
  • Nodrošināt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas personām ar garīga rakstura traucējumiem.
  • Nodrošināt ar speciālistu atbalstu personas ar garīga rakstura traucējumiem apgūstot konkrētu amatu profesionālā līmenī un veicināt šo personu iekļaušanos darba tirgū

"Dzīves kaujās ne vienmēr uzvar pats stiprākais vai pats ātrākais, taču agri vai vēlu uzvar tas, kurš uzskatīja, ka ir uz to spējīgs"

A. Krastiņa