Piedalāmies Lielajā talkā

Parent Category: ROOT

Jau otro gadu mūsu biedrības klienti un darbinieki piedalījās "Lielās talkas" aktivitātēs. Šogad  DAC „Cerību ligzda” klienti un darbinieki sakopa teritoriju Daugavas malā pie T/C SKY Krasta ielā, savukārt DAC „Cerību tilts” censoņi sakopa teritoriju pie Zemitānu tilta.  Pa visiem kopā tika pielasīti gandrīz 100 lielie maisi ar atkritumiem. Kaut sagurums  visiem dalībniekiem bija liels, tomēr bija arī milzīgs gandarījums par padarīto!

Liels prieks arī par pārējiem biedrības klientiem un darbiniekiem, kas piedalījās ik pavasara tīrīšanas un sakopšanas darbu talkās savu centru teritorijās un telpās.

RB