Darbības virzieni

Parent Category: Par mums

      Esošo un jaunu sociālo pakalpojumu organizēšana personām ar garīgās attīstības traucējumiem
    

      Semināru, kursu un apmācību organizēšana vecākiem, aprūpētājiem, institūciju vadītājiem, atbildīgajām valsts un pašvaldību amatpersonām
    

      Dažādu kultūras un svētku pasākumu organizēšana bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm
    

      Sadarbība ar dažādām organizācijām un fondiem Latvijā un ārvalstīs (projekti, pieredzes apmaiņas braucieni, semināri utt.).
    

      Sabiedrības informēšana par bērnu ar īpašām vajadzībām un viņu ģimeņu problēmām.
    

      Eiropas struktūrfondu projektu realizēšana;