Brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgais darbs Biedrībā „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns””

Parent Category: Brīvprātīgais darbs

SPORTS
Sporta un fizioterapijas nodarbības Biedrības klientiem vada fizioterapijas un kustību terapijas studenti.
Nodarbībās tiek izmantoti dažādi, klientu attīstībai pielāgoti vingrojumi, kas uzlabo iekšējo orgānu darbību un vielmaiņu, attīsta un nostiprina muskuļus un nostiprina nervu sistēmu. Fiziskās aktivitātes ir viens no efektīvākajiem mūža pagarināšanas līdzekļiem, tas ir labs organisma darba spēju un veselības uzlabošanas, kā arī aktīvās atpūtas līdzeklis.
Iepazīstot klientus, nodarbību vadītāji veiksmīgi piemeklē tādus vingrojumus un aktivitātes, kas ir atbilstošas klientu spējām un attīstības traucējumu īpatnībām.
Nodarbības notiek nelielās grupās, kuras dalībnieki ir ar līdzīgām spējām. Tādejādi nodarbību vadītājs var novērtēt katra individuālās spējas un dot iespēju katram klientam veikt tādus vingrinājumus, kas būtu piemērotas tieši viņam.
Klientiem ļoti patīk sporta aktivitātes, jo tad viņi var būt aktīvi, izkustēties un priecāties par jauniem sasniegumiem.
MŪZIKA
Mūzikas nodarbības vada mūziķi, mūzikas terapijas un mūzikas pedagoģijas studenti.
Mūzikas nodarbībās klientiem ir iespēja klausīties mūziku, dziedāt, spēlēt dažādus mūzikas instrumentus un pašiem radīt mūziku. Mūzikas nodarbības tiek organizētas nelielās grupās, lai varētu iepazīt katra klienta individuālās spējas, dot iespēju katram apgūt kādas jaunas prasmes un attīstīt savus talantus.
Tā ir iespēja klientiem baudīt labu mūziku un pašiem radīt to.
Radošā atmosfērā un profesionāļu vadībā, klienti atbrīvojas un viņiem ir iespējas izpaust tādus, talantus ko līdz šim klienti paši sevī vēl nebija apzinājušies.
Brīvprātīgie iesaistās arī kā asistenti Biedrībā jau esošās mūzikas grupas „Zvaigžņu dzirksts” aktivitātēs: palīdz sagatavoties koncertiem, sniedz atbalstu esot uz skatuves vai intensīvo mēģinājumu laikā.
Ļoti noderīgi ir individuālie asistenti tiem klientiem, kuriem jāapgūst kāda jauna mūzikas instrumenta spēle vai jāiemācās jaunu dziesmu teksti.
DEJU UN KUSTĪBU TERAPIJA
Šīs nodarbības vada deju un kustību terapijas studente. Deju un kustību terapija var palīdzēt paaugstināt pašvērtējumu, uzlabot sava ķermeņa paštēlu, veicināt fizisko un emocionālo līdzsvaru.
Šajās nodarbībās tiek veicinātas anatomiski pareizas kustības, aktivitātes ir pielāgotas atbilstoši klientu spējām un attīstības traucējumu specifikai. Klientiem ir iespēja apgūt deju soļus, kas ir pēc iespējas ergonomiskāki, plūstošāki, vieglāki un dejotāja veselībai nekaitējoši.
Šajās nodarbībās klientiem ir iespēja mūzikas pavadījumā izkustēties, atbrīvoties un novērtēt cik svarīgas ir fiziskas aktivitātes laba noskaņojuma radīšanai un labas veselības saglabāšanai.
ASISTENTI
Par asistentu var būt jebkurš, kurš grib sniegt savu palīdzību un atbalstu tiem klientiem, kuriem tas ir visnepieciešamākais.
Asistenta palīdzība ir nepieciešama tiem klientiem, kuriem savu smago attīstības traucējumu dēļ ir nepieciešams individuāls atbalsts, tiem, kuriem, bez īpaša atbalsta un palīdzības ir grūtības iekļauties grupu aktivitātēs.
Individuālais asistents ir tas, kurš palīdz klientam vairāk iekļauties grupā, pilnvērtīgi piedalīties visās aktivitātēs kopā ar vienaudžiem. Bez īpašas un individuālas palīdzības šādiem klientiem tiktu liegta iespēja apmeklēt sabiedriskas, kultūras, sporta aktivitātes un apgūt kādas jaunas prasmes.
ROKDARBI
Tā kā liela daļa Biedrības klientu ikdienā nodarbojas ar dažādu rokdarbu izstrādājumu gatavošanu, tad liels atbalsts ir tie brīvprātīgi, kas savu laiku velta, palīdzot klientiem rokdarbu nodarbībās: palīdz ievērt diegu adatā, palīdz izvēlēties atbilstošos darba materiālus, palīdz apstrādāt gatavo izstrādājumu (kartiņas, adījumi, izšuvumi u.c.), lai tas būtu skaists un pilnībā gatavs iepriecināt citus cilvēkus.
ĀRPUSCENTRA AKTIVITĀTES
Brīvprātīgie organizē dažādas tematiskas, radošas un izglītojošas nodarbības.
Dalība šajās nodarbībās rosina klientus uz diskusijām par dažādām tēmām, palīdz apgūt kādas jaunas iemaņas, paplašina redzesloku, izglīto, dod iespēju pašu iniciatīvai, dod jaunas idejas, kā klientu ikdienu padarīt interesantāku, pilnvērtīgāku un ar pozitīvām emocijām bagātāku.
Brīvprātīgie asistē klientiem dodoties uz pasākumiem ārpus centra: ekskursijas, koncerti, kino, nometnes u.tml.
PSIHOLOĢISKAIS ATBALSTS
Psiholoģijas students kā brīvprātīgais.
Tā ir lieliska iespēja studentam praktiski izmantot savas zināšanas, gūt pieredzi darbā ar dažādiem klientiem. Un klientiem tā ir iespēja saņemt speciālista konsultācijas.
Šīs nodarbības klientiem dod iespēju saņemt psiho emocionālo atbalstu grūtās situācijās. Grupu un individuālās nodarbībās klienti apgūst prasmes runāt par grūtībām, par savām izjūtām un emocijām, saņem atbalstu konfliktsituāciju risināšanā.
Klienti mācās uzticēties, runāt par sev svarīgām tēmām, dalīties ar saviem priekiem un bēdām, iejusties grupā un komunicēt ar citiem cilvēkiem.


VAI GRIBI BŪT BRĪVPRĀTĪGAIS?
Mēs gaidīsim visus tos, kuri sevī jūt vēlmi dalīties ar savām zināšanām, gūt jaunu pieredzi, radoši darboties un mērķtiecīgi pavadīt savu brīvo laiku jaukā kompānijā
Tā kā Biedrībā ir vairākas struktūrvienības dažādās Rīgas vietās un ar dažādām klientu grupām, tad katrs interesents noteikti atradīs sev piemērotāko vietu, kur darboties.
Tev noteikti būs iespēja būt brīvprātīgajam pie mums, ja Tu, proti, un gribi:
Iemācīt citiem zīmēt, gleznot;
Vadīt teātra, sporta, mūzikas nodarbības;
Organizēt ekskursijas;
Būt atbildīgs par citiem;
Darboties radoši;
Būt atbalsta un uzticības persona;
Mērķtiecīgi un pilnvērtīgi pavadīt savu brīvo laiku.